Eller ända in i teglet, stålet.

Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga i
hela året ut i år.

Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt.

Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och få sig en genomgång.

Tack för gott samarbete 2017.

God jul & Gott nytt år.