En snabbkoll för bästa resultat

Skall du varmförzinka och känner dig osäker?. Det finns rad faktorer som påverkar processen av varmförzinkning. Både för att få till det förväntade slutresultatet och för att få till den bästa produktionsgången.

Vi hänvisar ofta till gällande branschstandarder och normer vilket kan vara nog så knepigt att sätta sig in i. Det är vi helt medvetna om och därför vill vi åtminstone peka på 5 punkter som kan vara viktiga att ha koll på och som är till stor nytta även för oss.

  1. Finns det rör eller hålrum med innesluten luft?
   Det kan innebära explosionsrisk om luften inte kan försvinna vid doppningen.
  2. Har du stål som är lämpligt att varmförzinka?
   Det finns olika kvaliteter och det är framför allt kiselhalten du bör vara observant på. Din stålleverantör bör känna till detta.
  3. Är håltagningen lämpligt utförd med tanke på utseende och finish?
   Viktigt dels för att zinken skall kunna komma åt överallt, kunna ”rinna av” och för att vi skall kunna hänga detaljerna på bästa sätt.
  4. Är stålet skurert med värme? (laser, gnist, svets etc.)
   Kanten måste i regel blästras eller slipas för att säkra vidhäftning.
  5. Vilka krav ställs på slutprodukten?
   Notera att varmförzinkning primärt är ett rostskydd och har ni t ex speciella krav på finish och passning så ta upp en diskussion med oss.

Vill du fördjupa dig ytterligare i konsten att få ett bra resultat av varmförzinkning så gå vidare bland övriga menyknappar. Där har vi även länkat till fakta som finns hos vår branschorganistaion – Nordic Galvanizers

Dags för en nyhet på hemsidan, kanske!?

Det var bara ett år sedan senaste nyheten och den handlade om att semestern var slut, 2019!?Nu är semestern slut igen!Våra "Grytor" i Vadstena och Aneby är uppe i arbetstemperatur och vi känner stor motivation vid tanken på alla spännande konstruktionersom behöver...

Slut på semestern i Vadstena

I alla fall när det gäller Varmförzinkningsverksamheten.From vecka 31. är vi igång igen, med något mindre kapacitet dåungefär halva styrkan fortfarande firar sommar.På Prozink i Aneby öppnar vi upp nästa vecka (v 32). Vi kör i vanlig ordning vår halvårsservice, men...

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...