En snabbkoll för bästa resultat

Skall du varmförzinka och känner dig osäker?. Det finns rad faktorer som påverkar processen av varmförzinkning. Både för att få till det förväntade slutresultatet och för att få till den bästa produktionsgången.

Vi hänvisar ofta till gällande branschstandarder och normer vilket kan vara nog så knepigt att sätta sig in i. Det är vi helt medvetna om och därför vill vi åtminstone peka på 5 punkter som kan vara viktiga att ha koll på och som är till stor nytta även för oss.

  1. Finns det rör eller hålrum med innesluten luft?
   Det kan innebära explosionsrisk om luften inte kan försvinna vid doppningen.
  2. Har du stål som är lämpligt att varmförzinka?
   Det finns olika kvaliteter och det är framför allt kiselhalten du bör vara observant på. Din stålleverantör bör känna till detta.
  3. Är håltagningen lämpligt utförd med tanke på utseende och finish?
   Viktigt dels för att zinken skall kunna komma åt överallt, kunna ”rinna av” och för att vi skall kunna hänga detaljerna på bästa sätt.
  4. Är stålet skurert med värme? (laser, gnist, svets etc.)
   Kanten måste i regel blästras eller slipas för att säkra vidhäftning.
  5. Vilka krav ställs på slutprodukten?
   Notera att varmförzinkning primärt är ett rostskydd och har ni t ex speciella krav på finish och passning så ta upp en diskussion med oss.

Vill du fördjupa dig ytterligare i konsten att få ett bra resultat av varmförzinkning så gå vidare bland övriga menyknappar. Där har vi även länkat till fakta som finns hos vår branschorganistaion – Nordic Galvanizers

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...

Full fart ända in i kaklet

Eller ända in i teglet, stålet. Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga ihela året ut i år. Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt. Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och...