SS-EN 1090-1 - felaktigt utställda certifikat till varmförzinkare

Oct 19, 2010

Annikki Hirn är Årets teknikkvinna


Annikki Hirn, VD för Nordic Galvanizers, har utsetts till Årets teknikkvinna 2010.

Skrivet av: Bill

Valet av vinnaren grundar sig på Annikki Hirns förmåga att framgångsrikt inspirera och lyfta den totala kompetensen hos sin bransch både inom marknadsföring, teknik och miljö. Priset delas ut av försvars- och säkerhetsföretaget Saab.

– Jag är såklart jätteglad och stolt över utmärkelsen. Det är verkligen kul att Saab satsar på att lyfta fram kvinnor, det finns så många tjejer i teknikbranshen som är värda att uppmärksammas, säger Annikki Hirn.

Vinnaren får en studieresa till en internationell mässa i Europa där Saab medverkar och en mentor på Saab under ett år. Alla som söker och nomineras kommer dessutom att erbjudas att delta på en nätverksträff på Saab. Teknisk problemlösare med känsla för affärer.

En jury bestående av representanter från Saab och employer branding-företaget Universum motiverar valet av Årets teknikkvinna så här:

”Vinnaren är en framgångsrik teknikkvinna med lång erfarenhet av internationella samarbeten. Hon ger oss bilden av att vara en teknisk problemlösare som är kundfokuserad och har känsla för affärer.

Med sin förmåga att inspirera och kommunicera sprider hon kunskap inom teknikområdet. Med hennes energi och utstrålning ser vi henne som en god förebild och som en ambassadör för Saabs satsning på teknikkvinnor.”

Annikki Hirn har en bakgrund som projektledare samt produktchef på Ericsson och är idag VD för Nordic Galvanizers, de nordiska varmförzinkarnas branschförening. Intresset för ytbehandling av stål och varmzinkning började i början av 90-talet då hon tjänstgjorde som forskningsingenjör på Institutet för Metallforskning (idag Swerea KIMAB AB). Genom forskningen som resulterade i en licentiatexamen kom hon i kontakt med Nordic Galvanizers, där hon nu har jobbat i åtta år.