Kvalitet & Miljö

Sep 29, 2016

Aneby företagsmässa


För första gången på ca. 15 år hölls det företagsmässa lokalt i Aneby, Fredag-lördag vecka 38.

Prozink var naturligtvis på plats för att visa på förzinkningens alla fördelar!
Skrivet av: admin
Patrik I djupa funderingar, antalgligen på grund av någon svår frågeställning kring 
varmförzinkning.

Inte mindre än 63 företag ställde ut på mässan, som hölls på gamla Anebyhusområdet.
Arrangörerna räknade in ca. 3000 besökare under de två mässdagarna.

Välorganiserat och roligt att så många Anebybor besökte oss på mässområdet.