Öppettider

Oct 30, 2016

Ingen Elmia Subcontractor för Vadstena Varmförzinkning & Prozink 2016


Efter moget övervägande har vi beslutat oss för att inte ställa ut på Elmia Subcontractor detta året.
Skrivet av: admin

Under många år har Vadstena Varmförzinkning & Prozink varit lika självklara som
utställare som mässan i sig själv. Och lika självklart var det för oss att vi skulle ställa ut även detta år!

Under hösten har vi dock tvingats att inse att vi inte har personella resurser för att på ett tillfredsställande sätt fokusera på både våra kunders behov och att göra en bra mässa. Självklart igen – vi valde våra kunders behov!
Tråkigt, då mässan under alla år varit en bra och stimulerande träffpunkt med våra kunder.

Men vi kommer igen nästa år. Lita på det!

Väl mött på mässan år 2017!

I väntan på 2017 års mässa går det utmärkt att besöka vår branschförening
på mässan i år.
Nordic Galvanizer återfinns i monter MG 01:04