Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Jul 7, 2010

Årligt medlemsmöte för europeiska varmförzinkare


Den 7 till 9 juni 2010 hölls det årliga medlemsmötet för europeiska varmförzinkare – EGGA Assembly – i Wien, Österrike.
Skrivet av: Arne

Konferensen bjöd – som vanligt, frestas man säga – på många intressanta föredrag i branschfrågor. Vi gjorde även verksbesök på företag som är föregångare i sina hemländer Ungern och Österrike.
När det gäller verksbesöken så kan vi konstatera att Vadstena Varmförzinkning har det gemensamt med ett av de besökta företagen att vi klarar att varmförzinka stora konstruktioner såsom sådana tankar som på bilden nedan. 

Förutom rent branschspecifika frågor presenterades ett projekt initierat av internationella zinkassociationen IZA med syfte att rädda livet på barn i främst utvecklingsländer genom zinktillskott. Zinkbrist orsakar många allvarliga sjukdomar hos små barn och leder ofta till döden. 450 000 barn under fem år dör årligen av sjukdomar relaterade till zinkbrist. Genom ett tillskott på 20mg zink per dag i två veckor kan ett sjukt barn räddas, till en kostnad som är lägre än en halv dollar! Det är billigt att ge zinktillskott och det har stor betydelse både vid akuta sjukdomstillstånd och för att säkerställa god hälsa hos växande barn.

Alla som vill kan delta i kampanjen. Mindre än 10 dollar räcker för att förse ett barn med zinktillskott i ett år. För ytterligare information, gå in på www.zincsaveskids.org