Tips, råd & standarder

Sep 3, 2010

Högt tryck i grytorna efter semestern


Ökad efterfrågan och flera nya kundprojekt innebär att vi ökar vår personalstyrka
Skrivet av: Arne

En klart förbättrad orderingång samt att vi kommit i mål med flera nya kunder gör att vi nu utökar vår personalstyrka i Vadstena med 2 personer och även vid anläggningen Prozink i Aneby med 2 personer. De nya projekten som nu inleds innebär också kompletterande efterbearbetnings-och monteringstjänster.

Vi har också märkt att vår systematiska arbetssätt, där vi lägger största vikt vid kvalitet och leveranssäkerhet, mottagits mycket väl på marknaden. En annan tendens vi noterat är kundernas efterfrågan och krav på ytfinish. Detta är nog en stor utmaning för branschen som helhet men vi vill påstå att redan idag kan vi i dialog med våra kunder komma riktigt långt.