Kvalitet & MiljöVårt mål är att vara en effektiv samarbetspartner och erbjuda våra kunder totallösningar som passar in i deras produktionssystem. Vi ställer gärna upp med vår kompetens inom varmförzinkning och rationell produktion redan i konstruktionsstadiet för att nå bästa möjliga totala produktionslösning när det gäller kvalitet, kostnader och transportekonomi.

Vi är vana att samarbeta med företag som ställer mycket höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet och har sedan 1996 kvalitetssäkrat vår verksamhet. I våra kvalitetssträvanden ligger också miljöaspekterna. Vi ligger i framkanten när det gäller att använda ny teknik för att få en så miljövänlig produktion som möjligt.

Vi löser alla behov av varmförzinkning inklusive eventuellt krav på efterföljande målning, antingen i egna produktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartner. All vår produktion är kvalitets- och miljösäkrad enligt SS-EN ISO 9001(jpg-fil) respektive SS-EN ISO 14001 (jpg-fil). Samt branschstandarden "Approved Galvanizer".