Vi arbetar systematiskt

Kraven från marknaden blir allt större.

 • På kvalitet.
 • På finish.
 • På kapacitet.
 • På leveranssäkerhet.

Det gäller generellt inom industrin och vi varmförzinkare utgör inget undantag. Även om det inom vår bransch ibland låtit som att det blir som det blir.

Det här nöjer vi oss inte med på Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Vi vill leva upp till marknadens krav och arbeta så att vi har full kontroll på processen genom hela kedjan. Att vi i dialog med våra kunder kan planera och genomföra vårt arbete så att vi uppnår bästa möjliga kvalitet och detta med den leveransprecision som vi kommit överens om.

Det här är ett ständigt pågående arbete som vi tar på största allvar. Till vår hjälp har vi formulerat ett "dokument" (nedan) som beskriver vårt arbetssätt och som vi håller levande hela tiden.

Beredning order/ankommande gods

 • Fotografering av allt gods
 • Registrering i datasystem
 • Märkning av allt gods
 • Besiktning map håltagning, färgrester etc
 • Orderbekräftelse till kund
 • Sammanställning av ordertabell

Daglig styrning med stående agenda

 • Genomgång av ankommet gods sedan förra mötet
 • Eventuella avvikelser - interna och externa
 • Fördelning av resurser
 • Bedömning av leveransläget - nu och kommande period

Interninformation varje vecka med stående agenda

 • Allmänna produktionsläget
 • Övergripande produktionsplanering
 • Anläggningen
 • Uppföljning av interna mål – produktivitet, leveransprecision etc.
 • Ekonomi
 • Kvalitet/miljö – avvikelser för långsiktig åtgärd
 • Kommande aktiviteter

Ledningsmöten varje vecka

 • Ekonomi
 • Organisation
 • Produktion
 • Kvalitet
 • Miljö
 • Marknad
 • Projekt
 • Strategi