Korrosion

Zinkens korrosionsskyddande effekt

Zinkens förmåga att verka som korrosionsskydd för järn och stål har varit väl känt i flera århundraden. Järn korroderar ungefär 200 gånger snabbare än zink, vars korrosion idag i Sverige - beroende på miljöförhållanden - ligger mellan 0,5 till 4 mikrometer per år. Räknar vi på ett alternativ med 2 mikrometers korrosion och en 100 mikrometers zinkbeläggning dröjer det 50 år innan stålet börjar rosta. Skulle stålet varit obelagt hade under denna tid ca 20 mm av stålet korroderat bort eller en 2 mm tjock detalj skulle behöva ersättas 10 gånger (i praktiken fler gånger). Alla förstår vilka ekonomiska värden som sparas genom att korrosionsskydda stål med zink.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett utförligt avsnitt att ta del av

Klicka här