SS-EN 1090-1

Den tillverkare som i eget namn säljer bärande konstruktioner måste CE-märka sina bärverksdelar. För att få CE-märka konstruktionerna måste tillverkaren uppfylla kraven i standarden SS-EN 1090-1.

 

 

Approved Galvanizer

Vadstena Varmförzinkning AB och Prozink AB är godkända enligt Approved Galvanizer och får därmed använda ovanstående märke.

Detta innebär att vi uppfyller de krav vid varmförzinkning som ställs i utförandestandarden SS-EN 1090-2 vilken i sin tur är en förutsättning för att en tillverkare skall bli certifierad enligt SS-EN 1090-1 och därmed kunna CE-märka sina bärverksdelar. Vid Approved Galvanizer-godkännandet får man bland annat visa att man följer standarderna:

EN ISO 1461
EN ISO 14713-2
EN 1090-2 (relevanta delar)

Approved Galvanizer-godkännandet har tagits fram av branschorganisationen Nordic Galvanizers tillsammans med kundrepresentanter och branschorganisationen MVR (Mekaniska Verkstäders Riksförbund) samt certifieringsorganet Nordcert för att göra det enkelt och tryggt för tillverkare av bärverksdelar att välja varmförzinkning som korrosionsskydd.

Genom att välja en Approved Galvanizer säkerställs att kvaliteten och systematiken vid varmförzinkning är på rätt nivå för bärverksdelar som ska CE-märkas av konstruktionstillverkaren.