Ur vår projektlista

Varmförzinkning – du ser resultatet överallt

Varmförzinkning används främst i korrosiva miljöer, såsom miljöklass 2 till 5 enligt SS-EN ISO 12944-2, men även i lindrigare miljöer, tex inomhus.

Genom att rostskydda med ett tunt lager av zink kan stora och dyra konstruktioner av järn och stål skyddas. Därför används förzinkning för bl a stålstommar i byggnader, el- tele-, och lyktstolpar, vägräcken, växthus och stallinredningar. Inom bil-, båt-, tåg- och flygindustrin används förzinkning för ökad säkerhet.

Beroende på zinkens tjocklek kan rostskyddet variera från några decennier till över 100 år.

Ingen annan ytbeläggning har samma slitstyrka, vidhäftning, rostskydd, katodiskt skydd eller motstånd mot mekanisk åverkan som en zinkbeläggning på stålkonstruktioner.

Mjärdevi Center, Linköping

ABB Power Technology Products AB

Rör i diameter < 2 m