Val av stål vid varmförzinkning

Vilka krav skall man ställa på stål för att de skall vara lämpliga för varmförzinkning? Dessa krav bör klaras av redan på ritbordet vid stålvalet till projekterade konstruktioner. Genom ett korrekt stålval kan man utnyttja varmförzinkningens goda möjligheter, vare sig det gäller en lång underhållsfri livslängd (låg livslängdskostnad), eller god finish.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett PDF-blad som du kan ladda hem och som beskriver val av stål.

Klicka här