Varför varmförzinkning

Zink har mycket stor betydelse för människors, djurs och växters välbefinnande och utgör dessutom ett mycket bra korrosionsskydd för stål. Tillsammans med en låg påföringskostnad ger varmförzinkning detaljer och konstruktioner den i särklass lägsta livslängdskostnaden, främst därför att inget eller minimalt underhåll behövs.

Du kan läsa mer på vår branschorganisations hemsida  Klicka här