Konstruktionsutformning

Eftersom varmförzinkning är en legering mellan järn och zink ställs en del krav på stålets sammansättning och dess ytstruktur. Stålvalet eller främst stålets innehåll av kisel och fosfor har stor betydelse för den skikttjocklek man önskar på den färdiga produkten. Vidare sker varmförzinkningen i smält zink vid 450 – 460 ºC (lågtemperatur) och 550 ºC (högtemp.), vilket för vissa stål kan påverka deras egenskaper.

Konstruktionsutformningen är kvalitetsmässigt viktig för att undvika kvalitetsfel såsom oförzinkade ytor, rinningar, överskottszink osv.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida finns en genomgång av detaljer som är viktiga vid konstruktionsarbetet, klicka här.

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...