Konstruktionsutformning

Eftersom varmförzinkning är en legering mellan järn och zink ställs en del krav på stålets sammansättning och dess ytstruktur. Stålvalet eller främst stålets innehåll av kisel och fosfor har stor betydelse för den skikttjocklek man önskar på den färdiga produkten. Vidare sker varmförzinkningen i smält zink vid 450 – 460 ºC (lågtemperatur) och 550 ºC (högtemp.), vilket för vissa stål kan påverka deras egenskaper.

Konstruktionsutformningen är kvalitetsmässigt viktig för att undvika kvalitetsfel såsom oförzinkade ytor, rinningar, överskottszink osv.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida finns en genomgång av detaljer som är viktiga vid konstruktionsarbetet, klicka här.

Dags för en nyhet på hemsidan, kanske!?

Det var bara ett år sedan senaste nyheten och den handlade om att semestern var slut, 2019!?Nu är semestern slut igen!Våra "Grytor" i Vadstena och Aneby är uppe i arbetstemperatur och vi känner stor motivation vid tanken på alla spännande konstruktionersom behöver...

Slut på semestern i Vadstena

I alla fall när det gäller Varmförzinkningsverksamheten.From vecka 31. är vi igång igen, med något mindre kapacitet dåungefär halva styrkan fortfarande firar sommar.På Prozink i Aneby öppnar vi upp nästa vecka (v 32). Vi kör i vanlig ordning vår halvårsservice, men...

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...