Konstruktionsutformning

Eftersom varmförzinkning är en legering mellan järn och zink ställs en del krav på stålets sammansättning och dess ytstruktur. Stålvalet eller främst stålets innehåll av kisel och fosfor har stor betydelse för den skikttjocklek man önskar på den färdiga produkten. Vidare sker varmförzinkningen i smält zink vid 450 – 460 ºC (lågtemperatur) och 550 ºC (högtemp.), vilket för vissa stål kan påverka deras egenskaper.

Konstruktionsutformningen är kvalitetsmässigt viktig för att undvika kvalitetsfel såsom oförzinkade ytor, rinningar, överskottszink osv.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida finns en genomgång av detaljer som är viktiga vid konstruktionsarbetet, klicka här.

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...