Ett par tre rockader.

Under hösten har vi gjort ett par tre rockader i vår verksamhet i Vadstena.

Vår arbetsledare Ronny Johansson har flyttat sin plats till mottagningssidan och är numera den
person som tar emot ankommande gods och registrerar arbetsordrar. 

Göran Olausson som tidigare arbetade med mottaggning och registrering har flytta över till vår ”vita” sida
och jobbar med att organisera färdiga detaljer. 
I han arbetsuppgifter ingår även att boka frakter och ombesörja att färdigt gods levereras.

Thomas Widarsson som tidigare ansvarade för leveranser fokuserar för tillfället på process och kvalitetstekniska frågor i syfte att optimera genomloppstider.

Inkommande gods Ronny Johansson, 0143-298 93
Leverans av färdigt gods Göran Olausson, 0143-298 92
Teknikfrågor Thomas Widarsson 0143-298 94