Målning på zink – Duplex

1. Zink + Pulverfärg
I aggresiva atmosfärer kan en pulverlackering av zinken öka korrosionsskyddet avsevärt. För att detta skall vara fallet måste vidhäftningen mellan zink och färg vara bra. Särskild vikt måste läggas vid rengöring av zinkytan, liksom på pulvervalet och pulverkvaliteten. Porer i färgskiktet och/eller genomsläppning av fukt eller vatten kan leda till korrosion hos zinkytan. Eftersom zinks korrosionsprodukter har ca 20 större volym än zink kan färgskiktet då sprängas loss och man mister fördelen med duplex. 

Vid pulverbeläggning på zink kan zinken sägas vara primern med ett kraftigt inbyggt korrosionsskydd. Pulverfärgen behöver därför i sig inte innehålla några korrosionsskyddande pigment utan fungerar enbart som en barriär vid exponeringen. Men genom kombinationen (korrosionsskydd/barriär) får en skada i färgskiktet således inte alls den omfattning som den får utan zink under pulverlacken.

Då zink och pulverfärg fungerar tillsammans kan livslängden på korrosionsskyddet ökas med upp till en faktor 2 räknat på det sammanlagda korrosionsskyddet för var och en beroende på miljöns aggresivitet.

2. Zink + Våtfärg 
Zink och färg skyddar varandra ömsesidigt på så sätt, att färgen förhindrar zinken att korrodera och skador i färgskiktet ger ingen underkorrosion som hos stål, utan zinkens korrosionsprodukter ”tätar” igen skadan och färgen sitter kvar. Detta gäller även då färgskiktet börjar krackelera genom UV-strålning. Vid våtlackering på zink ger ett väl utfört skikt utan skador en livslängd som i en enkel formel kan uttryckas på följande sätt:

(Zinkskiktets livslängd + färgskiktets livslängd) x F = livslängd duplex

F är en faktor som kan sättas från 1,5 till 2,3 beroende på exponeringsmiljö ( 2,3 för den minst påkända (M2) och 1,5 för den mest påkända miljön (M4)). Ett färgskikt med 8 års livslängd och ett zinkskikt med 20 års dito i miljöklass 3 skulle således få en tänkbar livslängd av = (20 + 8) x 2 = 56 år. Stora skador i färgskiktet eller dålig vidhäftning mellan zink och färg kan minska livslängden ner mot zinkens livslängd.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett utförligt avsnitt att ta del av klicka här.

Dags för en nyhet på hemsidan, kanske!?

Det var bara ett år sedan senaste nyheten och den handlade om att semestern var slut, 2019!?Nu är semestern slut igen!Våra "Grytor" i Vadstena och Aneby är uppe i arbetstemperatur och vi känner stor motivation vid tanken på alla spännande konstruktionersom behöver...

Slut på semestern i Vadstena

I alla fall när det gäller Varmförzinkningsverksamheten.From vecka 31. är vi igång igen, med något mindre kapacitet dåungefär halva styrkan fortfarande firar sommar.På Prozink i Aneby öppnar vi upp nästa vecka (v 32). Vi kör i vanlig ordning vår halvårsservice, men...

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...