Målning på zink – Duplex

1. Zink + Pulverfärg
I aggresiva atmosfärer kan en pulverlackering av zinken öka korrosionsskyddet avsevärt. För att detta skall vara fallet måste vidhäftningen mellan zink och färg vara bra. Särskild vikt måste läggas vid rengöring av zinkytan, liksom på pulvervalet och pulverkvaliteten. Porer i färgskiktet och/eller genomsläppning av fukt eller vatten kan leda till korrosion hos zinkytan. Eftersom zinks korrosionsprodukter har ca 20 större volym än zink kan färgskiktet då sprängas loss och man mister fördelen med duplex. 

Vid pulverbeläggning på zink kan zinken sägas vara primern med ett kraftigt inbyggt korrosionsskydd. Pulverfärgen behöver därför i sig inte innehålla några korrosionsskyddande pigment utan fungerar enbart som en barriär vid exponeringen. Men genom kombinationen (korrosionsskydd/barriär) får en skada i färgskiktet således inte alls den omfattning som den får utan zink under pulverlacken.

Då zink och pulverfärg fungerar tillsammans kan livslängden på korrosionsskyddet ökas med upp till en faktor 2 räknat på det sammanlagda korrosionsskyddet för var och en beroende på miljöns aggresivitet.

2. Zink + Våtfärg 
Zink och färg skyddar varandra ömsesidigt på så sätt, att färgen förhindrar zinken att korrodera och skador i färgskiktet ger ingen underkorrosion som hos stål, utan zinkens korrosionsprodukter ”tätar” igen skadan och färgen sitter kvar. Detta gäller även då färgskiktet börjar krackelera genom UV-strålning. Vid våtlackering på zink ger ett väl utfört skikt utan skador en livslängd som i en enkel formel kan uttryckas på följande sätt:

(Zinkskiktets livslängd + färgskiktets livslängd) x F = livslängd duplex

F är en faktor som kan sättas från 1,5 till 2,3 beroende på exponeringsmiljö ( 2,3 för den minst påkända (M2) och 1,5 för den mest påkända miljön (M4)). Ett färgskikt med 8 års livslängd och ett zinkskikt med 20 års dito i miljöklass 3 skulle således få en tänkbar livslängd av = (20 + 8) x 2 = 56 år. Stora skador i färgskiktet eller dålig vidhäftning mellan zink och färg kan minska livslängden ner mot zinkens livslängd.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett utförligt avsnitt att ta del av klicka här.

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...

Full fart ända in i kaklet

Eller ända in i teglet, stålet. Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga ihela året ut i år. Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt. Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och...