Balk HEA 200

Överblivet material.

Vi bjuder ut 17 st HEA 200 L=3000 
samt 1 st, av samma modell, L= ca. 2000
till försäljning.

Balkarna är varmförzinkade, skikttjocklek 200 µm.

Kontakta Patrik Göransson, 0143-298 97 vid intresse.
patrik.goransson@prozink.se


Vi avyttrar gärna hela partiet alt styckvis.