Vadstena Varmförzinkning startar offensivt 2016.

Med stöd av god inströmning av gods under 2015, avser vi att stärka vår organisation med en produktionsledare.Skrivet av: admin

Är du en självgående och driven ledare?
Gillar att hålla i taktpinnen i strävan efter att nå uppsatta mål?

Med arbetsuppgifter så som:

– Ledning och fördelning av arbete till underställd personal, idag cirka 20 
medarbetare. Operatörer, processtekniker, underhållstekniker, truckförare
och orderadministratörer.
– Huvudansvar för processens vecko- och dagsplanering.
– Fungera som kundkontakt gällande leverans- och orderhantering. 
– Delansvar i att driva företagets arbete med daglig styrning, och här ansvara för vissa mätetal.
– Delansvar i att driva företagets arbete med ständiga förbättringar.
– Bevilja ledigheter och attestera arbetstider för underställd personal.
– Inköp inom ramen för avsatt budget.

Mattias Rydén, 0143-298 98