Så arbetar vi

Kraven från marknaden är stor.

 • På kvalitet.
 • På finish.
 • På kapacitet.
 • På leveranssäkerhet.

Det gäller generellt inom industrin och vi varmförzinkare utgör inget undantag.

På Vadstena Varmförzinkning och Prozink vill vi leva upp till marknadens krav och arbeta med god kontroll av våra processer. Att vi i dialog med våra kunder kan planera och genomföra vårt arbete så att vi uppnår bästa möjliga kvalitet och detta med den leveransprecision som vi kommit överens om.

Vi använder oss av nedanstående arbetssätt och styrning.

 

Beredning order/ankommande gods

 • Fotografering av allt gods (Vadstena)
 • Registrering i datasystem
 • Märkning av allt gods
 • Besiktning map håltagning, färgrester etc
 • Orderbekräftelse till kund
 • Sammanställning av ordertabell

Daglig styrning med stående agenda

 • Personal/fördelning av resurser.
 • Orderstatus
 • Körplan
 • Eventuella avvikelser
 • Bedömning av leveransläget – nu och kommande period
Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...