Så arbetar vi

Kraven från marknaden är stor.

 • På kvalitet.
 • På finish.
 • På kapacitet.
 • På leveranssäkerhet.

Det gäller generellt inom industrin och vi varmförzinkare utgör inget undantag.

På Vadstena Varmförzinkning och Prozink vill vi leva upp till marknadens krav och arbeta med god kontroll av våra processer. Att vi i dialog med våra kunder kan planera och genomföra vårt arbete så att vi uppnår bästa möjliga kvalitet och detta med den leveransprecision som vi kommit överens om.

Vi använder oss av nedanstående arbetssätt och styrning.

 

Beredning order/ankommande gods

 • Fotografering av allt gods (Vadstena)
 • Registrering i datasystem
 • Märkning av allt gods
 • Besiktning map håltagning, färgrester etc
 • Orderbekräftelse till kund
 • Sammanställning av ordertabell

Daglig styrning med stående agenda

 • Personal/fördelning av resurser.
 • Orderstatus
 • Körplan
 • Eventuella avvikelser
 • Bedömning av leveransläget – nu och kommande period

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...

Full fart ända in i kaklet

Eller ända in i teglet, stålet. Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga ihela året ut i år. Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt. Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och...