Välj istället en Approved Galvanizer – Vadstena Varmförzinkning AB eller ProZink AB.

Enligt Boverket har certifieringsföretaget AAA Certification AB felaktigt utställt certifikat till några varmförzinkningsföretag avseende tillverkningskontroll i fabrik enligt SS-EN 1090-1. Delprocessen varmförzinkning kan inte certifieras enligt standarden SS-EN 1090-1.  Se (länk till Boverkets dokument.)

Den tillverkare av bärverksdelar i stål som vill ha ett oöverträffat rostskydd kan med fördel vända sig till varmförzinkningsföretag som är godkända enligt Approved Galvanizer. Detta godkännande är ett intyg från ackrediterat granskningsorgan att varmförzinkningsföretaget följer kraven i standarden SS-EN 1090-2 som är en utförandestandard och som anknyter till SS-EN 1090-1. Genom att vända sig till en Approved Galvanizer behöver den bärverkstillverkare som måste CE-märka sina detaljer inte själv utföra revisioner hos varmförzinkaren vilket annars krävs enligt SS-EN 1090-1.