– Vi har under en tid samarbetat i och kring ett antal större projekt,
Skrivet av: admin

Vadstena Varmförzinkning övertog från och med den 24 mars 2009 ägandet av ProZink i Aneby.

 – Vi har under en tid samarbetat i och kring ett antal större projekt, berättar Bill Carlsson, ägare till Vadstena Varmförzinkning.  Under resans gång upptäckte vi också hur väl vi kompletterade varandra och detta ledde till diskussioner om ett mer formellt samarbete vilket nu resulterat i att vi går in som ägare av ProZink..

 – Företagen kommer att fungera som självständiga produktionsenheter i Vadstena respektive Aneby och inga förändringar i personalstyrkan planeras på någondera av anläggningarna,, betonar Bill Carlsson

 – Vi kommer naturligtvis att fördjupa det praktiska samarbetet och utnyttja respektive enhets specialiteter och kompetenser, framhåller Per Lavesson VD i Vadstena Varmförzinkning tillika nu även VD i ProZink  För våra kunder kan vi se en rad fördelar, fortsätter Per Lavesson,, som tex ökad kapacitet, större flexibilitet och att projekt som tidigare krävde flera leverantörskontakter kan nu begränsas till en enda kontakt.