Processen i Vadstena

Processen i vår anläggning i Vadstena sker efter den ”torra” metoden och här kan du följa den steg för steg.

Ankommande gods – ankomstkontroll

Vid ankomst kontrolleras översiktligt allt gods. Utförd, godkänd mottagningskontroll dokumenteras på följesedel/arbetsorder med signatur och datum.

Eventuella upptäckta fel dokumenteras på den interna följesedeln/arbetsordern varefter kunden kontaktas. Om avvikelsen bedöms som kvalitetspåverkande skrivs en avvikelserapport.

Ankommande gods placeras enligt system på gården. Godset märks med löpnummer. Löpnumret dokumenteras på intern följesedel/arbetsorder.

Påhängning

Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan).

Avfettning

Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning. (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan)

Betning

Avlägsnande av oxidskikt på stål sker genom betning i saltsyrabad. Betbaden består av saltsyra (HCl 10-15%). Slutet cirkulerande system. Uppvärmning genom värmeåtervinning från rökgasskrubber. Destruktion och nysättning sker efter analys enligt kontrollprogram.

Saltsyrabetning har en lång och väldokumenterad historia. Den är ekonomisk att använda och ger ett bra resultat.

Flussning enligt den ”torra metoden”

Flussens uppgift är att avlägsna återbildad oxid och att förhindra återoxidering av gods under tiden fram till ”doppet” i grytan.

Hos oss sker flussning enligt den torra metoden vilket innebär att flussningen sker genom doppning av godset i en vattenlösning innehållande zink- och ammoniumklorider. Flussbadet är ett slutet, cirkulerande system med uppvärmning via värmeåtervinning. Övervakning av temperatur och justeringar av ph sker automatiskt via ett system levererat av Recyclean AB.

Efter flussbadet lufttorkas godset, varvid det mesta av vattnet avdunstar.

Zinkbadet

Zinksmältans temperatur vid varmförzinkning är 450-460°C. Vår zinkdegeln består av ett keramiskt material som vid behov möjliggör varmförzinkning i högtemperatur (540-560°C.). Den zink som används är av Special High Grade, SHG 99,995.

När stål kommer i kontakt med smält zink sker en reaktion mellan metallerna; en järn-zinklegering bildas på stålytan. Denna legering byggs upp av olika järn-zinkfaser med mot ytan avtagande järnhalt och på den yttersta legeringsfasen ett lager av ren zink.

Efterbearbetning

All efterbearbetning utförs, om inte annat överenskommits, enligt branschstandard E 22. Vi utför även särskild bearbetning som rensning av hål, gängning eller annan putsning till mått

Övriga förekommande åtaganden är
– Gängning
– Montering
– Annan kompletterande bearbetning
– Tillverkning
– Målning (våtlack och pulver) efter varmförzinkning (s.k. Duplex)
– Transportlösningar
– Direktleverans till slutkund

Utvägning

Efter genomförd godkänd efterbearbetningskontroll vägs godset ut. . Därefter placerasas godset på speciella platser för avgående gods.

Uppställning – Lagring av gods

Uppställning av gods kan ske i tälthall och lagerbyggnad. Vi kan hålla avropslager och ombesörjer logistiklösningar och utleveranser till slutkund.

Utleverans

Utleverans sker till slutkund.

Dags för en nyhet på hemsidan, kanske!?

Det var bara ett år sedan senaste nyheten och den handlade om att semestern var slut, 2019!?Nu är semestern slut igen!Våra "Grytor" i Vadstena och Aneby är uppe i arbetstemperatur och vi känner stor motivation vid tanken på alla spännande konstruktionersom behöver...

Slut på semestern i Vadstena

I alla fall när det gäller Varmförzinkningsverksamheten.From vecka 31. är vi igång igen, med något mindre kapacitet dåungefär halva styrkan fortfarande firar sommar.På Prozink i Aneby öppnar vi upp nästa vecka (v 32). Vi kör i vanlig ordning vår halvårsservice, men...

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...