Val av stål vid varmförzinkning

Vilka krav skall man ställa på stål för att de skall vara lämpliga för varmförzinkning? Dessa krav bör klaras av redan på ritbordet vid stålvalet till projekterade konstruktioner. Genom ett korrekt stålval kan man utnyttja varmförzinkningens goda möjligheter, vare sig det gäller en lång underhållsfri livslängd (låg livslängdskostnad), eller god finish.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett PDF-blad som du kan ladda hem och som beskriver val av stål, klicka här.

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...