Varmförzinkning – du ser resultatet överallt

Varmförzinkning används främst i korrosiva miljöer, såsom miljöklass 2 till 5 enligt SS-EN ISO 12944-2, men även i lindrigare miljöer, tex inomhus.

Genom att rostskydda med ett tunt lager av zink kan stora och dyra konstruktioner av järn och stål skyddas. Därför används förzinkning för bl a stålstommar i byggnader, el- tele-, och lyktstolpar, vägräcken, växthus och stallinredningar. Inom bil-, båt-, tåg- och flygindustrin används förzinkning för ökad säkerhet.

Beroende på zinkens tjocklek kan rostskyddet variera från några decennier till över 100 år.

Ingen annan ytbeläggning har samma slitstyrka, vidhäftning, rostskydd, katodiskt skydd eller motstånd mot mekanisk åverkan som en zinkbeläggning på stålkonstruktioner.

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...