Varmförzinkning – du ser resultatet överallt

Varmförzinkning används främst i korrosiva miljöer, såsom miljöklass 2 till 5 enligt SS-EN ISO 12944-2, men även i lindrigare miljöer, tex inomhus.

Genom att rostskydda med ett tunt lager av zink kan stora och dyra konstruktioner av järn och stål skyddas. Därför används förzinkning för bl a stålstommar i byggnader, el- tele-, och lyktstolpar, vägräcken, växthus och stallinredningar. Inom bil-, båt-, tåg- och flygindustrin används förzinkning för ökad säkerhet.

Beroende på zinkens tjocklek kan rostskyddet variera från några decennier till över 100 år.

Ingen annan ytbeläggning har samma slitstyrka, vidhäftning, rostskydd, katodiskt skydd eller motstånd mot mekanisk åverkan som en zinkbeläggning på stålkonstruktioner.

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...

Full fart ända in i kaklet

Eller ända in i teglet, stålet. Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga ihela året ut i år. Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt. Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och...