Den *svarta sidan på båda våra varmförzinkningsföretag, börjar fyllas på. Normalt är det något mindre efterfrågan av varmförzinkning under vinterperioden.

Admin, fångade Mattias Rydén i farten.

-Nu känns det som att det på allvar börjar fyllas på ute på den svarta sidan, säger Mattias Rydén.
Alltid en svår avvägning, hur en varmförzinkningsanläggning ska disponeras, kostnadseffektivt vid upptrappning.
-Jag vågar inte vänta längre nu om vi ska vidmakthålla vårt mycket goda anseende, beträffande leveransprecission.
Sedan ett par veckor är arbetstiden på anläggningen i Vadstena, utökad med 4,5 timmar och processen hålls igång mellan kl. 06.30 -20.30 på vardagarna (Måndag – Torsdag).
Prozink processar än så länge, sitt gods via oförändrade öppettider.

-Jodå, Kunder är välkomna med gods fram till kl. 20.00 måndag – torsdag i Vadstena. Ökar godsinströmningen, utesluter jag inte att vi lägger i ytterligare en växel, avslutar Rydén.