Konstruktion

En legering

En hållbar legering mellan järn och zink.

Konstruktionsutformning

En varmförzinkning är enkelt förklarat än legering mellan zink och järn. Det ställer krav på stålets sammansättning och även dess ytstruktur.

Det som man främst tittar på när det gäller stålval är dess innehåll av kisel och fosfor. Det har nämligen stor betydelse för att få den skiktstorlek man önskar på den färdiga produkten. Varmförzinkning sker i otroligt höga temperaturer av smält zink. Lågtemperaturen är 450 grader och högtemperaturen 550 grader.

Om stålet inte är konstruerat för detta kan dess egenskaper påverkas. Konstruktionsutformningen är alltså viktig kvalitetsmässigt för att det inte ska uppstå några kvalitetsfel. Dessa kan vara oförzinkade ytor, överskottszink eller rinningar, bara föra att nämna några exempel. 

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida finns en genomgång av detaljer som är viktiga vid konstruktionsarbetet, klicka här.