Korrosion

Effektiv skyddande effekt

Den korrosionskyddande effekten av varmförzinkning har varit känd i århundraden.

Korrosion

Så fungerar zinkens korrosionskyddande effekt

Zinkens förmåga att verka som korrosionsskydd för järn och stål har varit väl känt i flera århundraden. Järn korroderar ungefär 200 gånger snabbare än zink, vars korrosion idag i Sverige – beroende på miljöförhållanden – ligger mellan 0,5 och 4 mikrometer per år. Räknar vi på ett alternativ med 2 mikrometers korrosion och en 100 mikrometers zinkbeläggning dröjer det 50 år innan stålet börjar rosta. Skulle stålet varit utan beläggning under denna tid hade cirka 20 mm av stålet korroderat bort eller en 2 mm tjock detalj skulle behöva ersättas 10 gånger (i praktiken fler gånger). Det ger en insikt i det ekonomiska värdet med att korrosionsskydda stål med zink.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett utförligt avsnitt att ta del av klicka här.