När? Var? Hur?

Korrosiva miljöer

Varmförzinkning kan användas både inomhus och i korrosiva miljöer.

När? Var? Hur?

Varmförzinkning är vanligast i så kallade korrosiva miljöer. Det kan betyda allt från skolor till industrier. Zink går även att använda i lindrigare miljöer, till exempel inomhus.

Tekniken varmförzinkning kan användas på allt från lantbruksmaskiner, vindkraftverk, stallinredning, inom fordonsindustrin, kärnkraft, balkonger, byggnader, trappor och fasader, bara för att nämna några. Alltså har vi en väldigt bred kundbas med väldigt olika behov. Det viktiga är att stålet klarar själva processen som innefattar höga och låga temperaturer. 

Vid en varmförzinkning rengör man godset från bland annat fetter, rost, olja och andra föroreningar. Sedan fortgår processen i smält zink som har en temperatur på cirka 450 grader. Det ger ett starkt skydd som säkerhetsställer hållbarheten på godset och skapar ett extra skydd. På branschorganisationen Nordic Galvanizers kan du läsa mer om vilka ytbeläggningar som kan användas i olika miljöer, liksom jämförelse mellan deras för- och nackdelar. Här kan du också lära dig mer om zinkens korrosionshärdighet i olika miljöer.

För att komma till Nordic Galvanizers klicka här.