Standarder

Standard för varmförzinkning

Varmförzinkning för Europastandard har beteckning EN ISO 1461.

Standarder

Europastandarden för varmförzinkning har beteckningen EN ISO 1461 vilket står för ”Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål – Specifikationer och provningsmetoder”.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida redovisas även branschstandarder för skikttjocklekskontroll, efterbearbetning och vidhäftningsprovning, liksom allmänna leveransbestämmelser för varmförzinkning. 

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida redovisas även branschstandarder för skikttjocklekskontroll, efterbearbetning och vidhäftningsprovning, liksom allmänna leveransbestämmelser för varmförzinkning.

Specifikation av standarder finns på Nordic Galvanizers hemsida klicka här.