Val av stål

Rätt stål/järn

Ställ krav på stålet för att garantera bästa möjliga resultat.

Välj rätt stål vid varmförzinkning

För att stål ska vara lämpligt för varmförzinkning bör man ställa vissa krav. Dessa ska färdigställas redan vid ritbordet för att garantera att resten av processen blir så smidig som möjligt.

Genom ett korrekt stålval kan man utnyttja varmförzinkningens goda möjligheter, vare sig det gäller en lång underhållsfri livslängd (låg livslängdskostnad), eller god finish.

Eftersom varmförzinkning sker i väldigt hög temperatur (450 grader är lägsta temperatur) så kan det förändra egenskaperna hos vissa stål. Syftet är att det uppstår en kemisk bindning mellan zinken och stålet. Med rätt stål skapas en motståndskraftig och slitstark yta som kan hålla i flera år utan något som helst underhåll. 

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett PDF-blad som du kan ladda hem och som beskriver val av stål, klicka här.