Varför varmförzinkning?

Flera fördelar

Välj zink för lägst livslängdskostnad och längst hållbarhet.

Varför ska jag välja varmförzinkning?

Zink är på många sätt ett överlägset material. Det har stor betydelse för människans, djurens och naturens välbefinnande. Dessutom är det ett mycket bra korrosionsskydd när det gäller stål. 

Varmförzinkning garanterar en lång hållbarhet, kräver minimalt underhåll och är dessutom den perfekta driftekonomiska lösningen. Det är ytterligare några anledningar till att välja zink. 

Stål utgör idag en av de vanligaste byggstenarna när det gäller moderna och nya byggkonstruktioner. Därför ställs det väldigt höga krav på dess hållbarhet och livslängd. Genom att använda dig av varmförzinkning får stålet eller järnet de absolut bästa förutsättningarna. Zink är även ett robust material som tål att utsättas för transporter och andra prövningar. Så länge stålet klarar den påfrestning som en varmförzinkning innebär finns det inga argument till att inte välja det. 

Du kan läsa mer på vår branschorganisations hemsida  Klicka här