Tips & råd

 

Säg varmförzinkning och din leverantör ger dig rätt stål

Varmförzinkning är en legering mellan järn och zink vilket ställer en del krav på stålets sammansättning och dess ytstruktur. Det ar främst stålets innehåll av kisel och fosfor har stor betydelse. Vidare sker varmförzinkningen i smält zink vid 450 – 460 ºC  eller vid 550 ºC, vilket kan påverka egenskaperna för vissa stål.

 

Konstruktionsutformning är många gånger a och o.

Rätt konstruktion är viktig för att undvika kvalitetsfel såsom oförzinkade ytor, rinningar, överskottszink osv. Normalt gäller att man iakttar god konstruktions- och svetspraxis men vissa detaljer kräver dock en speciell uppmärksamhet.

Storleken på varmförzinkningsbaden är påverkar möjligheten att varmförzinka en konstruktion framför allt vid tredimensionell utbredning. Konstruktioner som är längre än zinkbadet klaras ofta genom dubbeldoppning. Skruvförband kan med fördel användas vid större. Bland annat slipper man besvärliga och dyrbara reparationer, som kan bli fallet vid svetsning efter varmförzinkning.

 

Glöm inte den viktiga håltagningen

Varmförzinkning innebär doppning i förbehandlingsbad och i ett bad med smält zink. Detta medför att konstruktioner med hålrum, såsom rör och behållare eller svetsade förstärkningar, måste förses med hål för dränering och utluftning. Håltagning är också en förutsättning för att hålrum skall få likvärdigt korrosionsskydd på insidorna.

Saknas hål eller är de inte tillräckliga innebär detta att konstruktionen kan sprängas sönder i zinkbadet genom att inträngande betsyra i kombination med utvidgad luft höjer trycket över hållfasthetsgränsen för materialet.

Dags för en nyhet på hemsidan, kanske!?

Det var bara ett år sedan senaste nyheten och den handlade om att semestern var slut, 2019!?Nu är semestern slut igen!Våra "Grytor" i Vadstena och Aneby är uppe i arbetstemperatur och vi känner stor motivation vid tanken på alla spännande konstruktionersom behöver...

Slut på semestern i Vadstena

I alla fall när det gäller Varmförzinkningsverksamheten.From vecka 31. är vi igång igen, med något mindre kapacitet dåungefär halva styrkan fortfarande firar sommar.På Prozink i Aneby öppnar vi upp nästa vecka (v 32). Vi kör i vanlig ordning vår halvårsservice, men...

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...