Processen som godset genomgår

Varje arbetsdag ser vi till att ha rätt personal på rätt plats för att kunna leverera hög kvalitet rakt igenom. Vi håller noga koll på orderstatus och körschema för att kunna garantera överenskommen leveransprecision. Nöjda kunder kommer inte gratis och det är många steg som ska planeras för att vi ska kunna hålla vår höga kvalitet.

Vid ankomst kontrolleras översiktligt allt gods. Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan). Avfettning sker i ett alkaliskt bad. Avlägsnande av oxidskikt på stål sker genom betning i järnklodbaserade bad, som även innehåller en viss procent saltsyra. Flussens uppgift är att avlägsna återbildad oxid och att förhindra återoxidering av gods under tiden fram till ”doppet” i grytan. Zinksmältans temperatur vid varmförzinkning är 450–460°C. All efterbearbetning utförs, om inte annat överenskommits, enligt branschstandard E 22. Vi utför även särskild bearbetning som rensning av hål, gängning eller annan putsning till mått.
Övriga förekommande åtaganden är gängning, montering, tillverkning, målning med våtlack och pulver(så kallad Duplex), transportlösningar, direktleverans till slutkund. Efter genomförd godkänd efterbearbetningskontroll vägs godset ut. Därefter placeras godset på speciella platser för avgående gods. Uppställning av gods kan ske i tälthall och lagerbyggnad. Vi kan hålla avropslager och ombesörjer logistiklösningar och utleveranser till slutkund. Utleverans sker till kund enligt överenskommelse.