Tips & råd

 

Säg varmförzinkning och din leverantör ger dig rätt stål

Varmförzinkning är en legering mellan järn och zink vilket ställer en del krav på stålets sammansättning och dess ytstruktur. Det ar främst stålets innehåll av kisel och fosfor har stor betydelse. Vidare sker varmförzinkningen i smält zink vid 450 – 460 ºC  eller vid 550 ºC, vilket kan påverka egenskaperna för vissa stål.

 

Konstruktionsutformning är många gånger a och o.

Rätt konstruktion är viktig för att undvika kvalitetsfel såsom oförzinkade ytor, rinningar, överskottszink osv. Normalt gäller att man iakttar god konstruktions- och svetspraxis men vissa detaljer kräver dock en speciell uppmärksamhet.

Storleken på varmförzinkningsbaden är påverkar möjligheten att varmförzinka en konstruktion framför allt vid tredimensionell utbredning. Konstruktioner som är längre än zinkbadet klaras ofta genom dubbeldoppning. Skruvförband kan med fördel användas vid större. Bland annat slipper man besvärliga och dyrbara reparationer, som kan bli fallet vid svetsning efter varmförzinkning.

 

Glöm inte den viktiga håltagningen

Varmförzinkning innebär doppning i förbehandlingsbad och i ett bad med smält zink. Detta medför att konstruktioner med hålrum, såsom rör och behållare eller svetsade förstärkningar, måste förses med hål för dränering och utluftning. Håltagning är också en förutsättning för att hålrum skall få likvärdigt korrosionsskydd på insidorna.

Saknas hål eller är de inte tillräckliga innebär detta att konstruktionen kan sprängas sönder i zinkbadet genom att inträngande betsyra i kombination med utvidgad luft höjer trycket över hållfasthetsgränsen för materialet.

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...

Full fart ända in i kaklet

Eller ända in i teglet, stålet. Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga ihela året ut i år. Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt. Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och...