Tips & Råd

Lär dig mer

Varmförzinkning – Du ser resultatet överallt.

Det är mycket att sätta sig in i när det kommer till varmförzinkning. Här på hemsidan har vi samlat mycket värdefull information som du kan ha i åtanke när du kontaktar oss.

Varmförzinkning är en gammal anrik metod som går tillbaka ända till 1800-talet. Under åren har det skett mycket små förändringar i arbetsmetoden och vi arbetar på ett nästan identiskt sätt idag. Det är alltså mycket stolthet och tradition som ligger bakom denna bransch.

Vi använder i princip samma kemikalier idag som de gjorde på 1800-talet eftersom de har visat sig skapa det allra bästa resultatet. Det är en legering mellan järn och zink. Denna blandning är ganska känslig och ställer vissa krav på hur stålet är sammansatt. Därför gör vi alltid en individuell bedömning om varmförzinkning är rätt metod. 

Avatar

Branschstandard

Branschstandard

Vi rekommenderar varmförzinkning enligt de branschstandarder som råder.
Du som kund behöver givetvis inte sätta dig in i alla branschstandarder utan det har vi koll på. Du kan känna dig 100 % trygg i att vi har kompetens nog att analysera dina behov och komma fram till den bästa lösningen.

Avatar

Kvalitet

Kvalitet

Vi strävar efter högsta möjliga kvalitet i allt vi tar oss för.
Med rätt certifikat och kompetenta medarbetare som brinner för sina arbetsuppgifter lyckas vi hålla hög kvalitet i allt vi gör. Det gäller allt från att ta fram de bästa lösningarna till att genomföra ett hållbart arbete.

Avatar

Miljö

Miljö

Vi värnar om miljön och klimatet – vi arbetar ständigt för hållbara lösningar.
Miljö och verka för ett hållbart klimat blir viktigare i alla branscher och så även vår. Vi arbetar ständigt med att ta fram klimatsmarta lösningar som gör så liten påverkan som möjligt. Det gäller allt från material till arbetstekniker.

Detta bör du hålla koll på:

Känner du dig osäker på om varmförzinkning är rätt metod för dig? Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Vi gör en utvärdering efter branschstandarder och hjälper dig på rätt väg. Till vår hjälp har använder vi vissa frågeställningar.

Därför ska du välja varmförzinkning:

Zink har flera fördelar både för djur, människor och natur. Dessutom är det ett överlägset material när det handlar om ett bra korrosionsskydd för stål. Här kan du läsa mer om alla fördelar som finns med varmförzinkning.

Lär dig allt om när, var och hur:

Varmförzinkning är vanligast i det som kallas korrosiva miljöer men det kan även användas i andra sammanhang, till exempel inomhus. Vi gör alltid en individuell bedömning för att se om zink bör användas och hur vi ska gå tillväga.

Zink har en skyddande effekt mot korrosion

Att zink har en skyddande effekt för järn och stål har varit känt i flera århundraden. Bara det faktum att järn korroderar 200 gånger snabbare än zink talar sitt tydliga språk, det finns ingen bättre metod i detta avseende.

Det här innebär målning på zink

När man ska måla på zink används i huvudsak två olika metoder. Den ena är pulverfärg och den andra är våtfärg. Här kan du läsa mer om de olika metoderna, när de bör användas och vad de innebär. Du kan också läsa om vad du bör vara uppmärksam på.

Allt du behöver veta om standarder

Varmförzinkning har en gemensam beteckning i hela Europa vilken är EN ISO 1461. Här presenterar vi specifikationer och provningsmetoder för varmförzinkade beläggningar.

Viktigt att välja rätt stål

Det är inte all typ av stål som lämpar sig för varmförzinkning. Innan processen påbörjas bör vissa krav ställas på stålet som ska användas. Det är för att garantera bästa möjliga livslängd efter avslutat projekt.

Så bör stålet vara konstruerat

Varmförzinkning är en blandning av järn och zink vilket ställer krav på hur stålet ska vara sammansatt. Här finns det flera branschdetaljer att ta hänsyn till. De låga och höga temperaturerna som används vid varmförzinkning kan annars ändra stålets egenskaper.