Ha koll på detta

Viktiga tips

Vi gör en grundlig genomgång för att försäkra oss om att varmförzinkning är den rätta lösningen.

Dessa punkter är avgörande för ett fullgott och hållbart resultat.

Ska du varmförzinka och känner dig osäker på om det är rätt val? Det finns rad faktorer som påverkar processen av varmförzinkning. Både för att få till det förväntade slutresultatet och för att få till den bästa produktionsgången.

Vi hänvisar ofta till gällande branschstandarder och normer vilket kan vara nog så knepigt att sätta sig in i. Det är vi helt medvetna om och därför vill vi åtminstone peka på 5 punkter som kan vara viktiga att ha koll på och som är till stor nytta även för oss.

 1.  Finns det rör eller hålrum med innesluten luft?
  Det kan innebära explosionsrisk om luften inte kan försvinna vid doppningen.
 2. Har du stål som är lämpligt att varmförzinka?
  Det finns olika kvaliteter och det är framför allt kiselhalten du bör vara observant på. Din stålleverantör bör känna till detta.
 3. Är håltagningen lämpligt utförd med tanke på utseende och finish?
  Viktigt dels för att zinken ska kunna komma åt överallt, kunna ”rinna av” och för att vi ska kunna hänga detaljerna på bästa sätt.
 4. Är stålet skuret med värme? (laser, gnist, svets, med mera.)
  Kanten måste i regel blästras eller slipas för att säkra vidhäftning.
 5. Vilka krav ställs på slutprodukten?
  Notera att varmförzinkning primärt är ett rostskydd och har ni till exempel speciella krav på finish och passning så ta upp det med oss så diskuterar vi det.

Vill du fördjupa dig ytterligare i konsten att få ett bra resultat av varmförzinkning så kan du läsa vidare här på hemsidan. Där har vi även länkat till fakta som finns hos vår branschorganisation  – Nordic Galvanizers