Målning - Duplex

Olika tekniker

Måla på zink med pulverfärg eller våtfärg.

Målning på zink – duplex

Målning, inga problem! Men vi uppmanar dig som kund att kommunicera dina önskemål med oss innan beställning.

1. Zink + Pulverfärg

I aggressiva miljöer kan en pulverlackering av zinken öka korrosionsskyddet avsevärt. I dessa fall måste vidhäftningen mellan zink och färg vara bra. Särskild vikt läggs på rengöring av zinkytan, liksom på pulvervalet och pulverkvaliteten. Porer i färgskiktet och/eller genomsläppning av fukt eller vatten kan leda till korrosion hos zinkytan. Eftersom zinks korrosionsprodukter har cirka 20 större volym än zink kan färgskiktet då sprängas loss och man mister fördelen med duplex.

Vid en pulverbeläggning på zink kan zinken sägas vara primern med ett kraftigt inbyggt korrosionsskydd. Pulverfärgen behöver därför i sig inte innehålla några korrosionsskyddande pigment utan fungerar enbart som en barriär vid exponeringen. Men genom kombinationen (korrosionsskydd/barriär) får en skada i färgskiktet således inte alls den omfattning som den får utan zink under pulverlacken.

Då zink och pulverfärg fungerar tillsammans kan livslängden på korrosionsskyddet ökas med upp till en faktor 2 räknat på det sammanlagda korrosionsskyddet för var och en beroende på miljöns aggressivitet.

2. Zink + Våtfärg 

Zink och färg skyddar varandra ömsesidigt på så sätt att färgen förhindrar zinken att korrodera, och skador i färgskiktet ger ingen underkorrosion som hos stål, utan zinkens korrosionsprodukter ”tätar” igen skadan och färgen sitter kvar. Det gäller även då färgskiktet börjar krackelera genom UV-strålning. En våtlackering på zink ger ett väl utfört skikt utan skador och en livslängd som i en enkel formel kan uttryckas på följande sätt:

(Zinkskiktets livslängd + färgskiktets livslängd) x F = livslängd duplex

F är en faktor som kan sättas från 1,5 till 2,3 beroende på exponeringsmiljö (2,3 för den minst påkända (M2) och 1,5 för den mest påkända miljön (M4)). Ett färgskikt med 8 års livslängd och ett zinkskikt med 20 års dito i miljöklass 3 skulle således få en tänkbar livslängd av = (20 + 8) x 2 = 56 år. Stora skador i färgskiktet eller dålig vidhäftning mellan zink och färg kan minska livslängden ner mot zinkens livslängd.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers finns ett utförligt avsnitt att ta del av klicka här.